HCA NYHEDER Anderseniana på nettet

Den traditionelle trykte publikation over forskningsresultater i H.C. Andersens liv og værker har fået en internetversion.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 01 Maj 2003

Publikationen "Anderseniana" er kommet på internettet på Odense Bys Museers website. "Anderseniana" er en publikation, der gengiver nyere forskning i H.C. Andersens liv og værker. Desuden har den lejlighedsvis indholdt indtil da upublicerede værker af H.C. Andersen.

"Anderseniana" udkom første gang i 1933, som resultatet af et samarbejde imellem museet H.C. Andersens Hus, som udgjorde redaktionen, og foreningen "H.C. Andersen Samfundet", der stod for at udgive publikationen. Siden har "Anderseniana" været et årligt tilbagevendende fænomen, og i 1955 overtog H.C. Andersens Hus også udgivelsen, der fra da af har fungeret som museets årbog.

På linket herunder kan du opleve en række af artiklerne i Anderseniana 2001. Læs blandt andet om H.C. Andersens ordblindhed og sprogmangler, hans diskuterede nodeblindhed og om hans forhold til prostitution.

Siden bliver løbende opdateret og udvidet til også at indeholde såvel ældre som kommende udgaver af publikationen.
Oplev Anderseniana 2001 her!
Tilbage