HCA NYHEDER Enestående fund af H.C. Andersen-brev

Opsigtsvækkende stykke papir dukket op under arbejdet med ny, elektronisk brevbiografi.

Af Annette Matthiesen - H.C. Andersen 2005 - 02 Januar 2003

Et hidtil ukendt brev, som H.C. Andersen skrev til sin mor den 19. august 1831, har pludselig genset dagens lys på Det Kongelige Bibliotek. Indtil for nylig har man troet, at alle de breve, som Andersen sendte til sin mor, var gået tabt. Men så dukkede det opsigtsvækkende stykke papir op under arbejdet med en ny, elektronisk brevbiografi med et udvalg af breve fra og til H.C. Andersen.

Det er H.C. Andersen-forskeren, cand.phil. Kirsten Dreyer, der har opdaget brevet. Hun er en af Danmarks mest erfarne brevudgivere og er overordentlig glad for fundet, der giver et unikt indtryk af Andersens forhold til moderen.

"Det føltes som at vinde i lotteriet", siger Kirsten Dreyer. Brevet har aldrig været trykt eller omtalt før, så hun var klar over, at det var et afgørende fund, hun sad med i hænderne. Hun forklarer, at brevet på en gang anskueliggør den 26-årige H.C. Andersens omsorg for moderen, de evindelige  pengekvaler og forsøget på at etablere sig som forfatter.

Lykke og velsignelse
"Jeg kan næsten blive rørt til tårer over den respekt og omsorg for moderen, som kommer til udtryk i brevet", siger Kirsten Dreyer.

Sammen med brevet sender H.C. Andersen penge til moderen, og i margenen tilføjer han, at hun snart vil modtage 1 rigsdaler igen. Han skriver om indtjeningen fra sin nyeste bog, som er sat i Sparekassen, han hilser folk hjemme i Odense og ønsker moderen lykke og velsignelse.
 
"H.C. Andersens mor, Anne Marie Andersdatter, kunne hverken læse eller skrive, hun var fattig og arbejdede hårdt, og Andersen vidste, at hun var blevet forfalden til brændevin. Andersen slap aldrig angsten for fattigdommen - den plagede ham hele livet", fortæller Kirsten Dreyer.

Brevet er transskriberet og kan læses her på portalen under rummet Liv og Værk, hvor der også er adgang til Det Kongelige Biblioteks brevbiografi, der indtil nu rummer mere end 200 af de breve, Andersen skrev og modtog i årene ca. 1820-1837. Brevbiografien starter med et af de første kendte breve fra Andersens hånd og slutter foreløbig på et tidspunkt, hvor H.C. Andersen er blevet en kendt forfatter, og hvor han er ved at få succes med sine første eventyr.  

Skræddersyede breve
Andersen skrev tusindvis af breve til venner og bekendte i ind- og udland. Ifølge Kirsten Dreyer var han ikke blot en genial eventyrdigter, men også en fremragende brevskriver:

"Brevene er skræddersyede til den, han skriver til. De er skrevet med en sjælden oprigtighed og ærbødighed og er udtryk for både forfatterens usikkerhed og for hans ukuelighed og naive,  beslutsomme energi. De er ofte små livsbilleder, som fortæller om livet og menneskene dengang, og de dækker genrer fra livsfilosofi og essays til rejsebeskrivelser. De mange breve fra venner og bekendte, som også er med i biografien, holdt forfatteren underrettet om stort og småt i en tid uden mail og sms", siger Kirsten Dreyer.Læs mere på Det Kongelige Biblioteks website
Tilbage