HCA NYHEDER Musik for H.C. Andersen

Ti splinternye orkesterværker er med til at sætte fokus på H.C. Andersen op til jubilæumsåret i 2005.

Af H.C. Andersen 2005 - 09 Oktober 2002

Med en solid støtte fra Kulturministeriet lancerer Edition SAMFUNDET nu det første egentlige internationale projekt til markering af H.C. Andersens 200-årsdag i 2005, Symphonic Fairytales.

Ti nykomponerede danske orkesterværker, baseret på H.C. Andersens eventyr og digte, uropføres ved familiekoncerter over hele verden omkring Andersens fødselsdag den 2. april 2005. Projektet involverer symfonikorkestre på fire kontinenter, og der forhandles i øjeblikket med en række toneangivende internationale orkestre om et samarbejde.
 
Symphonic Fairytales har været under forberedelse siden maj 2000  og udvikles i tæt samarbejde med Odense Bys sekretariat for Hans Christian Andersen jubilæet. De tilknyttede komponister er henholdsvis Per Nørgård, Ib Nørholm, Fuzzy, Bent Lorentzen, Sven Erik Werner, Jesper Koch, Morten Olsen, Svend Nielsen, John Frandsen og Svend Hvidtfelt Nielsen.
 
Edition SAMFUNDET (Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik) blev stiftet i 1871, oprindeligt som et privat, ukommercielt foretagende, der skulle sikre for den danske kulturhistorie væsentlige værker en fremtid i trykt form.  Siden stiftelsen har forlaget udviklet sig til at være et af de førende danske forlag, der repræsenterer et af Danmarks vægtigste kataloger af solo-, kammer- og orkestermusik.

Musiske Andersen
Interessen for Hans Christian Andersen i musikalske sammenhænge har siden digterens egen tid været mærkbar. Han havde selv et tæt samarbejde med tidens markante danske komponister, og allerede i 1829, altså som 24-årig, havde han sin debut som forfatter til vaudevillen Kærlighed paa Nicolai Taarn, hvilket skulle vise sig at være det første af en lang række musikdramatiske værker fra hans hånd. I 1832 kom de første mere seriøse værker, nemlig syngespillet Bruden fra Lammermoor med musik af I. Bredal og operaen Ravnen med musik af J.P.E. Hartmann.

Netop hans samarbejde med J.P.E. Hartmann var særdeles frugtbart i de følgende år og resulterede blandt andet i operaen Liden Kirsten (1848), der den dag i dag står som et af periodens mest vellykkede og holdbare danske værker. Også internationalt havde Andersen de bedste musikalske relationer og havde personlig kontakt med blandt andet Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Richard Wagner og Robert Schumann.

Den sidste komponerede endda musik til Andersens digte. I "Fünf Lieder" op. 40, der er tilegnet Andersen, findes der således fire af hans digte i oversættelse af Adalbert von Chamisso. Han er ophavsmand til det femte digt, Verratene Liebe, men Andersens tekster er: Mrzveilchen (Martsviolerne), Muttertraum (Modersorg), Der Soldat (Soldaten) og Der Spielmann (Spillemanden).

Posthum musik
Selv efter Andersens død i 1875 har interessen for at fortolke hans værker musikalsk været stor. Især hans eventyr har eftertidens komponister fundet inspiration til deres skaberværk i.

Den tidligste kendte komposition inspireret af Andersens eventyr er det programmusikalske orkesterværk Fire Eventyr af H.C. Andersen musikalsk skizzerede af Johan Ole Emil Hornemann, som uropførtes i TIVOLI i 1848, altså allerede i Andersens egen levetid.

Første gang et eventyr dannede grundlag for musikdramatisk bearbejdelse var dog i Johan Bartoldys operette Svinedrengen fra 1886. I 1930 kunne den danske forfatter Gustav Hetsch i H.C. Andersen og Musiken (København 1930) opregne ikke mindre end 29 nordiske komponister (heraf 22 danske), der indtil da havde skrevet musik til, over eller inspireret af Andersen, og et utal af andre er siden kommet til.


Læs mere her!
Tilbage