HCA NYHEDER Odense Bys Museer købte H.C. Andersen- brev

Odense Bys Museer har postet 18.500 kroner i det næstsidste brev fra H.C. Andersens hånd.

Af H.C. Andersen 2005 - 09 Oktober 2002

Odense Bys Museer har købt et brev af H.C. Andersen fra 21. juli 1875. Det er, så vidt det vides, det næstsidste brev, H.C. Andersen nåede at skrive fra sit sygeleje, inden døden indtraf den 4. august.

Brevet er stilet til H.C. Andersens nære veninde, Jonna Stampe, som han havde kendt hele hendes liv. Hun var ældste barnebarn af H.C. Andersens store velgører, Jonas Collin, og som hun voksede op, knyttede hun sig stærkt til sin berømte ven.

Da H.C. Andersen lå dødssyg i sommeren 1875 hos sine venner, familien Melchior på Østerbro, måtte han i slutningen af juni opgive selv at skrive og nøjes med at diktere. Dette brev til Jonna Stampe fra 21. juli er derfor dikteret til hans værtinde, fru Melchior, mens H.C. Andersen med besvær blot har sat sin underskrift.

Stor købsinteresse
Til trods for at brevet er relativt kort, og at H.C. Andersen kun har sat sin underskrift, var købsinteressen stor: brevet var vurderet til kr. 15.000, og Odense Bys Museer måtte betale kr. 18.500 plus salær, før købet var sikret. Museet var især interesseret i brevet på grund af H.C. Andersens stærke bekendtskab med Jonna Stampe, og fordi museet for nogen tid siden købte samtlige efterladte breve fra Jonna Stampe til H.C. Andersen.

Deres indbyrdes breve udgør nu cirka 160 og er hermed blevet en af de væsentligste H.C. Andersen-korrespondancer. Odense Bys Museer håber meget på at kunne udgive denne brevveksling inden for de nærmeste år.

Jonna Stampe og H.C. Andersens forhold blev særligt intenst i 1843, da hun som 16-årig forelskede sig i den fire år ældre baron Henrik Stampe fra Nysø ved Præstø - hans mor var stærkt imod forholdet, og H.C. Andersen blev parrets fortrolige hjælper.

Jonna og Henrik blev gift i 1850, og H.C. Andersen besøgte dem flere gange i deres hjem i Præstø, og fremstillede blandt andet sammen med Jonnas far, Adolph Drewsen, tre store billedbøger til den unge families tre ældste døtre.

Odense Bys Museer erhvervede i 1998 den fornemmeste af disse tre, den såkaldte Astrid Stampes Billedbog, som bliver udgivet af Odense Bys Museer i samarbejde med forlaget Gyldendal.

Karakteristisk
Brevet er karakteristisk for H.C. Andersen, der midt imellem hentydninger til de mange bekendte også finder plads til stærke, personlige tanker:

Kjære Jonna!

Meget har jeg lidt og lider tildels. Du skriver mig ikke til. Den 22. August er det din Fødselsdag. Dagen derpaa din Moders. Gud glæde og velsigne Eder begge to!

Meget er under min Liden forunderligt klaret op for mig, især i Harmonien mellem det uendelige Smaa til det uendelige Største. Hils den kjære Elise Stampe Jonnas svigerinde ogsaa hendes gamle Fader og alle Dine.

Hvor i Verden er dog den velsignede trofaste Ida Koch? I lang Tid veed jeg aldeles Intet om hende.

Lev vel

Din trofaste gamle Ven

H.C. Andersen


Tilbage