BAGGRUND

Den første dampmaskine kom til København netop det år, hvor H.C. Andersen kom til byen. Det blev begyndelsen til at teknologisk og produktionsmæssig revolution, hvor den menneskelige muskelkraft nu kunne suppleres med dampkraft. Året efter i 1820 påviste H.C. Ørsted elektromagnetismen, og både dampkraften og den elektriske strøm fascinerede H.C. Andersen. Et livslangt venskab med Ørsted har utvivlsomt styrket H.C. Andersens interesse for naturvidenskaberne, og skærpet hans refleksioner over forholdet mellem tro og viden. H.C. Andersen oplevede på sine mange rejser alle tænkelige transportmidler. Hjuldamperen på Väneren, Droschekørsen i Spanien og så snart det blev muligt, også rejser med jernbanen, dampdragen, som han kaldte toget. (Se bl.a. H.C. Andersen-teksten "Tro og Videnskab" fra rejseskildringen I Sverrig).

I 1835 benyttede H.C. Andersen for første gang dette transportmiddel på en rejse mellem Magdeburg og Leipzig. Ørsteds opdagelse af elektriciteten kunne bruges i telegrafen, der kom i brug i løbet af 1850erne. Faber blev leder af telegrafkontoret i København, den Faber, der havde skrevet Højt fra træets grønne top og Dengang jeg drog af sted.

I sommeren 1853 så H.C. Andersen for første gang telegrafen i funktion, og skrev herom til Carsten Hauch, der bl.a. underviste i fysik ved Sorø Akademi.