ARBEJDSOPGAVER

1. Redegør for de fysiske principper i dampmaskinens energiproduktion.
2. Diskuter hvilke forudsætninger, der skulle være til stede, inden dampkraften kunne få en produktionsmæssig funktion.
3. Overvej hvilke transportmæssige fordele der var forbundet med indførelsen af dampskibet og jernbanen.
4. Skriv en rapportage til Ud at se med DSB med fokus på de lyde, som H.C. Andersen bruger i sin beskrivelse af sin første togtur.
5. Sammenlign nogle af H.C. Andersens beskrivelser af togture fra 1835-55 (se fx teksterne "Jernbanen" og "HCA om verdensudstillingen").
6. Find eksempler på, at telegrafen ændrede nogle samfundsmæssige funktioner.
7. Opfør et rollespil, der gengiver scenen hos Faber, da H.C. Andersens oplever telegrafens funktion.


Søg hjælp fx i Baggrund og i Andersen PÅ TVÆRS' linksamling