CFB

   Otte elever fra Forfatterskolen for Børnelitteratur på Center for Børnelitteratur har i foråret 2003 gennemgået et procesorienteret skriveforløb med henblik på, at skrive nye tingseventyr med inspiration fra H.C. Andersens tekster i denne genre.


De otte nyskrevne eventyr bliver udgivet sammen med otte af H.C. Andersens tingseventyr i publikationen Pen og Blækhuus - nye og gamle tingseventyr med litteraturpædagogisk efterskrift (DPUs forlag, februar 2004).

Vi har her valgt at bringe to nyskrevne tingseventyr samt en kort introduktion til tingseventyret som genre og litteraturpædagogisk mulighed. 

Eventyrerne kan frit bruges i ikke-kommercielle sammenhænge. De kan udleveres til lærere, forældre og elever, og de kan gengives i publikationer, som udgives af skoler og kommuner og amter, og i faglige tidsskrifter m.m. Blot skal forfatterens navn oplyses, og følgende sætning skal ledsage offentliggørelsen:

Eventyrerne er stillet til rådighed af Center for Børnelitteratur, hvis H.C. Andersen-projekt er støttet af HCA 2005, staten og Bikubenfonden. 

Læs eventyret: Chili og smørret

Læs eventyret: Ni bogstaver

Læs om tingseventyr: