CFB
       Center for Børnelitteratur blev oprettet i 1998 som en selvstændig enhed på Danmarks Lærerhøjskole, i dag Danmarks Pædagogiske Universitet.

Centeret har sine egne vedtægter og egen bestyrelse. Formanden er Mette Winge. Centerets leder var frem til 31. januar 2004 professor Torben Weinreich. Konstitueret leder er i dag Nina Christensen.


Da centeret blev oprettet fik det fire opgaver: forskning, formidling, biblioteksvirksomhed og oprettelse af en forfatterskole for børnelitteratur.

Forskning
Forskningen har i hele perioden været varetaget af 4-5 forskere, fortrinsvis ph.d.-studerende, og emnerne har været mange, bl.a. den danske billedbog 1950-1999, den fantastiske fortælling, oversættelse af børnelitteratur, læsevaneundersøgelser, børnelitteraturens egenart, det børnelitterære marked, skolebibliotekets kulturelle dimension og 1800-tallets børnelitteratur.

Formidling
Formidlingen omfatter daglig kontakt til de mange brugere, som søger biblioteksfaglig og anden hjælp. Dertil kommer afholdelse af en række seminarer og kurser og udgivelse af en skriftserie, hvori der indtil nu er kommet 11 titler, bl.a. fire numre i årbogen Nedslag i børnelitteraturforskningen med artikler af danske og udenlandske forskere. September 2004 starter Danmarks første masteruddannelse i børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet med undervisere fra centeret.

Bibliotek
Danmarks Pædagogiske Bibliotek rummer en 80.000 bind stor samling af børnelitteratur og teoretisk litteratur om børnelitteratur. Denne samling, som stammer tilbage fra 1954, passes af Center for Børnelitteraturs bibliotekarer, dvs. at de indkøber bøger til samlingen, bl.a. al nyudgiven dansk skønlitteratur for børn, og vejleder lånerne i brugen af den.

Forfatterskolen
Forfatterskolen for Børnelitteratur tilbyder en to-årig betalingsuddannelse. Målet er, at eleverne bliver bedre til at skrive for børn og opnår en støtte bevidst herom, herunder om børnelitteraturens plads i det danske samfund. Uddannelsen består at undervisning, skriveøvelser og egentlige skriveperioder med konsulentbistand. Det første hold blev optaget i 1999, og indtil nu har 21 gennemført det to-årige forløb.

HCA 2005
Center for Børnelitteratur har gennem årene løst en lang række undervisnings, evaluerings- og konsulentopgaver for ministerier og institutioner, således også for HCA 2005 i anledning af 200-året for H.C. Andersens fødsel. Centerets HCA-gruppe har til opgave at medvirke til, at undervisningen i forfatterens liv og værk bliver så god og nuanceret som muligt. Det sker bl.a. gennem udgivelse af bøger, afholdelse af konferencer og seminarer, etablering af en vandreudstilling, som også her på portalen findes i en on-line udgave, og rådgivning.   

Kontakt
Center for Børnelitteratur har sin egen hjemmeside med oplysninger om centerets ansatte og opgaver, herunder præsentation af forskningen. Hjemmesiden indeholder også en del faktastof om børnelitteratur, bl.a. litteraturlister og artikler i fuldtekst: www.cfb.dk