HCA og tiden
Diverse

CFB

   Center for Børnelitteratur stiller hermed en række artikler om H.C. Andersen, hans liv og værker, ofte set i en pædagogisk sammenhæng, til rådighed for skolerne. 

 
Artiklerne henvender sig først og fremmest til de lærere, som ønsker at undervise i og med H.C. Andersen, men vil også kunne bruges af andre.

Artiklerne er korte og egner sig dermed til at indgå i fx kursusforløb. Alle er de oplysende, nogle lægger også op til diskussion af, hvordan vi kan og bør bruge H.C. Andersen.

Samtlige artikler kan frit bruges i ikke-kommercielle sammenhænge. De kan udleveres til lærere, forældre og elever, og de kan gengives i publikationer, som udgives af skoler og kommuner og amter, og i faglige tidsskrifter m.m. Blot skal forfatterens navn oplyses, og følgende sætning skal ledsage offentliggørelsen:

Artiklen er stillet til rådighed af Center for Børnelitteratur, hvis H.C. Andersen-projekt er støttet af HCA 2005, staten og Bikubenfonden.  

Læs også nyskrevne tekster om H.C. Andersens liv og værker, hvor målgruppen er elever og undervisere i gymnasiet:
Tekster til gymnasiet