CFB

   I forbindelse med HCA-gruppens arbejde med H.C. Andersen og grundskolen, på Center for Børnelitteratur, vil en række undersøgelser blive gennemført. Det være sig undersøgelser af elevers kendskab til H.C. Andersens forfatterskab og liv, undersøgelser af hvilke eventyr, der er de mest anvendte i undervisningsmaterialer, samt undersøgelser af H.C. Andersens eventyr i oversættelse.

Fælles for undersøgelserne vil være, at de alle tager udgangspunkt i H.C. Andersen i relation til folkeskolen sådan, at undersøgelserne kan være med til at belyse, hvordan H.C. Andersen præsenteres for eleverne og den opfattelse, de selv har af ham.

Undersøgelserne eller citater fra disse kan frit bruges i ikke-kommercielle sammenhænge. Den kan udleveres til lærere, forældre og elever, og kan gengives i publikationer, som udgives af skoler og kommuner og amter, og i faglige tidsskrifter m.m. Blot skal forskerens navn oplyses, og følgende sætning skal ledsage offentliggørelsen:

Undersøgelsen er stillet til rådighed af Center for Børnelitteratur, hvis H.C. Andersen-projekt er støttet af HCA 2005, staten og Bikubenfonden.

Læs om undersøgelsen: H.C. Andersens liv i skolen