CFB

        Center for Børnelitteratur
Center for Børnelitteratur har indgået en aftale med HCA 2005 Fonden om at bidrage til, at grundskolen kan få muligheder til arbejde mest muligt kvalificeret med H.C. Andersen i perioden op til og omkring fejringen af
200-året for hans fødsel i 2005. 

Målet er, at danske børn og unge i hele skoleforløbet møder H.C. Andersens fortællekunst, både kendte og mindre kendte værker, møder H.C. Andersens liv, som han selv og andre senere har fortalt det, møder eftertidens og andre kulturers brug af H.C. Andersens liv og værker og møder den tid og den litteratur og kultur i bredere forstand, som H.C. Andersens værker blev til i.

Center for Børnelitteraturs opgave er i den forbindelse rådgivningen af både HCA2005 fonden, organisationer og kommuner, og gennem en række initiativer, bl.a. udvikling og løbende opdatering af undervisningsdelen på portalen, udgivelse af bøger til lærerne, afholdelse af seminarer for bl.a. medarbejdere ved amtscentrene og de pædagogiske centraler og etablering af en vandreudstilling, hvor to af H.C Andersens kendte eventyr er illustreret af nye unge kunstnere.

Endelig søger centeret gennem forskning at belyse danske børn og unges kendskab til H.C. Andersens liv og værker, skolernes brug af hans eventyr og oversættelser og bearbejdelser af hans eventyr til andre sprog. Alt sammen med det mål skabes "et facetteret og ikke kun traditionsbundet syn på H.C. Andersens liv og værker".

Inspiration til undervisningen
Her på portalen vil man bl.a. kunne finde en række spændende artikler til inspiration til undervisningen, gode ideer fra skolernes arbejde med H.C. Andersen, nye tingsventyr og litteraturpædagogiske overvejelser af hvordan der kan arbejdes med disse i undervisningen, rapporter fra ovennævnte undersøgelser, den ovennævnte vandreudstilling med tilhørende pædagogiske kommentarer, et H.C. Andersen bibliotek med undervisningsrelevante litteraturlister, en oversigt over forlagsudgivelser omkring H.C. Andersen m.m.

HCA-gruppen på cfb
Projektet gennemføres på Center for Børnelitteratur af en særlig HCA-gruppe bestående af projektmedarbejder og pædagogisk konsulent Tina Krogh, amanuensis og ph.d.-studerende Anna Karlskov Skyggebjerg, forskningsassistent Anette Øster Steffensen og professor Torben Weinreich.

Anvendelse af materiale der er tilgængeligt på portalen
Alt materiale kan frit anvendes i ikke-kommercielle sammenhænge. Det kan udleveres til lærere, forældre og elever, og det kan gengives i publikationer, som udgives af skoler og kommuner og amter, og i faglige tidsskrifter m.m. Blot skal forfatterens, illustratorernes og fotografens navn oplyses, og følgende sætning skal ledsage offentliggørelsen:

Artiklen/billedet er stillet til rådighed af Center for Børnelitteratur, hvis H.C. Andersen-projekt er støttet af HCA2005, staten og Bikubenfonden.