DIG

kilde: hcandersen-homepage

Andersen er synonym med tekster.
Andersen PÅ TVÆRS indeholder derfor på disse sider en større mængde elektroniske tekster af og om Andersen og hans værk.
De kan bruges både i forbindelse med besvarelsen af prisopgaven og inddrages i undervisningsforløbene.På billedet ser
du en typisk ud-
seende tekstside.
Denne er fra
H.C. Andersens
dagbøger.


H.C. Andersens værker udgives tekstkritisk og nykommenteret i disse år under titlen ANDERSEN. Udgavens 18 digre bind er netop grupperet efter de mange genrer, han meddelte sig i. Foruden eventyr og historier skrev han romaner, digte, skuespil og musikdramatik, rejseskildringer og selvbiografier samt genreblandinger. I tillæg til denne hidtil mest omfattende udgave af det litterære værk står dagbøgerne og de mange breve, som er bevaret og for store deles vedkommende udgivet.

Teksterne af Andersen spænder over en lang række genrer: Eventyr og historier, digte, romaner, selvbiografier, breve, dagbøger, rejsebeskrivelser, stile.

I antologien stræber vi efter at bringe hele tekster, men af romaner og rejseskildringer har selvsagt kun kapitler eller afsnit kunnet tages ud. Trods de nødvendige begrænsninger har det været et mål, at arbejdet med undervisningsforløbene og prisopgaven skulle gøre det nødvendigt at stifte bekendtskab med andre af forfatterens tekster end de mest kendte. Derfor kan det forekomme at eventyrtekster er valgt fra i antologien, fordi de fleste vil have let adgang til dem. Omvendt har vi dog ikke blandt de valgte eventyrtekster kun villet repræsentere de mindst kendte, det ville være skævt og forkert, for der er faktisk en solid erfaringsbaggrund for den eventyrkanon, som de fleste af os kan dele.

Teksterne om Andersen er sekundærlitteratur. I de seneste mere end 100 år er der blevet skrevet utallige fremragende artikler og bøger om Andersen - fra Brandes til Baggesen. I Andersen PÅ TVÆRS er nogle af de bedste og mest relevante blevet gravet frem så de er lige er til at printe.
Her er af gode grunde kun tale om et mindre udpluk af den sekundærlitteratur, som kunne have interesse. De valgte tekster skulle imidlertid give gode muligheder for at inspirere og støtte arbejdet med undervisningsforløb og prisopgaven, fordi de valgte temaer her ses fra forskellige vinkler.

Mange af dem kan danne grundlag for et fagligt samspil. Der er spredning såvel i tid som i emner og sværhedsgrader i teksterne. Enkelte er medtaget, da de vil kunne læses af eleverne selv og give et godt koncentreret overblik, nogle fordi de kan være svære at få fat på, og andre igen fordi de hører til H.C. Andersen-forskningen og derfor har været med til at danne vores billede af ham som digter.

De fleste af teksterne er på dansk, men i nogle tilfælde er valgt tekster eller paralleltekster på andre sprog.


Anbefalede oversigter
Andersen PÅ TVÆRS formidler elektronisk to beskrivelser af forfatterskabet som helhed:

Oversigter over H.C. Andersens liv og værk fås ellers i leksika samt i biografiske og litteraturhistoriske håndbøger. Her anbefales:

  • Johan de Mylius' artikel i Den Store Danske Encyklopædi. København: Danmarks Nationalleksikon, bd. 1, 1994.
  • H. Topsøe-Jensens artikel i Dansk biografisk Leksikon, 3. udg. bd. 1. København: Gyldendal 1979. 
  • Uffe Andreasens artikel i Gyldendals litteraturleksikon, bd. 1. København: Gyldendal 1974.

De to sidstnævnte artikler er forsynet med litteraturhenvisninger. Hvis man har brug for mere detaljeret information eller for tekstanalyse og -fortolkning, konfronteres man her med en sekundærlitteratur, der ikke blot kvantitativt er omfattende, men som også udfolder forskellige temaer i forfatterskabet fra forskellige synsvinkler.

Et overblik over forskernes flid i øvrigt kan fås i bibliografierne, hvoraf anbefales den mest omfattende - Aage Jørgensen: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi. bd. 1-13. Århus: CUK/Center for Undervisning og Kulturformidling 1988-2000. Bibliografien er også tilgængelig elektronisk.

Harold Bloom
Vi henviser desuden til den nyudkomne udgave af Bloom's Modern Critical Views, som behandler H.C. Andersen fra flere danske og udenlandske vinkler:
Harold Bloom (red.): Bloom's Modern Critical Views. Hans Christian Andersen. Edited and with an introduction by Harold Bloom, Philadelphia: Chelsea House Publishers 2005.


Under menupunktet 
Projektets hjælpemidler er der mulighed for at læse mere om udvalget af teksterne.