INTERVIEWS Andersen gør forskellen

For borgmester i Odense, Anker Boye, er det H.C. Andersens særlige ånd, der skaber grundlaget for H.C. Andersen 2005-projektet. Også hvad angår samarbejdet mellem private og offentlige kroner.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 18 Januar 2003

Anker Boye føler en helt speciel stolthed over at gå på arbejde hver morgen. Inden han træder gennem hoveddøren til Odense Rådhus, skridter han nemlig over den plads, hvor et stort fakkeloptog hyldede H.C. Andersen, da han blev gjort til æresborger i sin fødeby den 6. december 1867. Tanken om stemningen på pladsen dengang gør Anker Boye blød om hjertet og får ham til at drømme om at gøre noget tilsvarende i forbindelse med fejringen af afslutningen på H.C. Andersen 2005, der skal finde sted i Odense.

»Vi har ikke det gamle rådhus længere, men det vil være en meget smuk cadeau til Andersen, til byen og til historien, hvis vi kan skabe den samme stemning som dengang ved at bære flammen frem til Andersen på byens centrale plads. Det vil være et smukt punktum på et projekt, som forhåbentlig vil efterlade et stærkt minde i befolkningen om Odenses æresborger,« siger Anker Boye.

Stort ansvar
Han indrømmer, at hans drøm hænger sammen med, at han sidder i borgmesterstolen og har sin daglige gang på rådhuset, men hvis ikke han skulle have den i sin egenskab af både borgmester i Odense og formand for H.C. Andersen 2005 Fonden, hvem skulle så.

»Der er ingen tvivl om, at jeg føler et meget stort ansvar for at få en seriøs fejring af Andersen op at stå. Vi har at gøre med en mulighed for at få både Odense, Fyn og Danmark på det internationale landkort, som ikke kommer igen lige med det samme. Samtidig er Andersen et uvurderligt symbol på, at Danmark har noget at give verden.«

Kan du uddybe det?
»Verden bliver jo til stadighed mindre, og vi oplever for hver dag en større interaktion mellem menneskene i de forskellige lande over hele kloden. Den udvikling kunne jeg  ønske mig bredte sig ud og blev endnu mere omfattende, så vi fik fordelt rigdommene i verden på en bedre måde til gavn for endnu flere mennesker end i dag.  Her kommer Andersen ind i billedet som den verdensborger, han var. Det er ikke nogen tilfældighed, at man i så fremmede kulturer som Japan og Kina har taget Andersen til sig på en meget stærk måde. Det, han skabte, berører hele verden, og det ville være godt for os at få Andersen omsat til et internationalt kultursprog, som alle mennesker kan forstå. For så bliver han midlet til at overvinde nogle af barriererne mellem verdens folkeslag og kulturer, og det er Andersen stor nok til at være.«

Du mener altså, at det, som H.C. Andersen gav verden, kan sidestilles med moderne danske værdier, som det ville være godt for os at profilere os på over hele verden?
»Ja, H.C. Andersen er større end Odense, Fyn og Danmark tilsammen, og vi har en forpligtelse til at fejre ham, som den verdensborger han var. I et nationalt projekt med international rækkevidde, som netop får skabt en synergi mellem digteren, Danmark og resten af verden.«

Lokal forankring
Hvad tror du fejringen kommer til at betyde for Odense?
»H.C. Andersen 2005 er en stor investering, som Fyn og Odense aldrig ville kunne løfte alene, og derfor har vi søgt nationale samarbejdspartnere. Tanken er selvfølgelig, at investeringen gerne skulle komme tilbage igen over hele linjen ved blandt andet, at folk udefra får lyst til at opleve det sted, hvor det hele startede. Derfor er der heller ingen tvivl om, at den lokale forankring af projektet i netop Odense og på Fyn er en meget væsentlig del af det. Godt nok er det et nationalt projekt med stor international rækkevidde, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi hele tiden husker på, hvad udgangspunktet for den internationale belysning er.«

Det er første gang, at private og offentlige kroner samarbejder om så stort et kulturprojekt. Hvilke perspektiver ser du i den konstruktion?
»Det kræver først og fremmest en klar og naturlig fordeling af ansvarsområderne. Det private kommer med en stor og flot pose penge, men det er os i det offentlige, der i sidste ende sidder med ansvaret for Andersen og den kulturarv, han er. Vores samarbejde med Bikubenfonden har fungeret over al forventning, og jeg tror også, du kan lave en lignende model i andre slags projekter. Alligevel mener jeg, at modellen kan lade sig gøre i denne her udstrækning, fordi det er H.C. Andersen, det handler om. Han er en fællesnævner for os allesammen, som vi ikke er i tvivl om, og det skaber et helt andet afsæt for samarbejdet. Så selv om du i cool cash kan gøre et kulturprojekt endnu større end det her, vil du aldrig have Andersens ånd svævende i luften over dig hver eneste dag. Det er Andersen selv, der gør forskellen.«

Hvis H.C. Andersen var tilstede lige nu, hvad tror du, han ville sige?
»Jeg tror, han ville føle en stor glæde ved at blive fejret på den her måde og også en tilfredshed over, at han den dag i dag når så langt ud i verden. Han var igennem så meget i sit liv, og det er til hans ære og fortjeneste, at projektet her kan lade sig gøre. Det er få forundt at skabe ting, som er så holdbare, som det H.C. Andersen skabte, og jeg håber virkelig, at vi med en smuk afslutning i Odense på H.C. Andersen 2005 får skabt en ny begyndelse for, hvordan fremtidige generationer over hele verden forholder sig til H.C. Andersen, og det han altid vil stå for.«


Tilbage