THOMAS CHRISTIAN ABILDTRUP

Erhvervsjurist
Født 1977. Cand.merc.jur fra Aalborg Universitet med speciale inden for international koncern- og koncernskatteret, børs- og kapitalmarkedsret og virksomhedsvurdering. Har som ekstra studieaktivitet læst IT-ret og kontraktsret.

Skrev kandidatafhandling om det kommende EU-direktiv, Overtagelsesdirektivet, herunder direktivets ekspropriative og erstatningsmæssige konsekvenser.

Dir. telefon: 65 51 49 08

[email protected]