KARIN KROHN SARRIS

Sekretær

Født 1960. Har tidligere bl.a. været ansat som overassistent/ledende områdesekretær ved Ældreområdet i Otterup Kommune.

Dir. telefon: 6551 4901