METTE SIGAARD

Konstitueret sekretariatschef
Født 1967. Uddannet cand. oecon. Har tidligere arbejdet med planlægning, budgetlægning, økonomistyring og ledelsesrådgivning i den kommunale og statslige forvaltning.