Assistent/økonomimedarbejder

Født 1969. Har tidligere været ansat i administrationen hos BUPL med ansvar for bogholderi/regnskab.

Dir. Telefon 6551 49 05