LOUISE SKOVBORG JUST
Projektkoordinator
Født 1974.
Cand.mag i litteraturvidenskab og fransk fra Syddansk Universitet. Studieophold ved Université Paul Valéry, Montpellier i 1999.