"Der var en ung Mand, som studerede til at være Digter, han vilde være det til Paaske, gifte sig og leve af Digteriet, og det er, vidste han, bare at hitte paa, men han kunde ikke hitte paa. Han var født forsilde, Alt var taget op før han kom til Verden, Alt var der digtet og skrevet om."

(fra Hvad man kan hitte paa. Se resten af historien i Tekst.)


At studere til digter og skulle være det helst inden påske, men have det problem, at man ikke kan hitte på - det er en sand digterpine!

H.C. Andersen skrev både romaner, eventyr, digte og skuespil, så det ser ud til, at han ingen problemer havde med at 'hitte på'. Men måske lærte han også en del om sit håndværk som skribent gennem sine år som elev ved Den lærde Skole - det, der i store træk svarer til gymnasiet i dag. Gennem ugentlige stile i faget dansk trænede han skrivning som et håndværk, og i de øvrige fag blev han indført i et stof, som han senere i sit liv kunne trække på.

Om forløbet
Dette forløb om H.C. Andersen er specielt relevant i forbindelse med dansk, men det er ikke kun litterær analyse, der arbejdes med. Det handler om H.C. Andersens selvopfattelse, syn på kunst og dannelse. Du vil skulle arbejde med, hvordan han praktiserede, beskrev og iscenesatte disse tre ting. Her spiller den lærde skole en vigtig rolle, da den skulle både uddanne og danne. Måske inspirerede Den lærde Skole endda den unge Andersen kunstnerisk.

I forløbet vil du finde emner, der har forbindelse med danskundervisningen på H.C. Andersens tid. Du vil kunne kigge nærmere på H.C. Andersens stile, eksempler på opgaver fra bøger, der har været benyttet på H.C. Andersens tid, og du vil få lejlighed til at lave sammenligninger mellem disse opgaver, nogle af H.C. Andersens eventyr og vinderstile fra stilekonkurrencen i 2004.

Hvis du følger hele forløbet, kan du efter endt læsning overveje, om H.C. Andersen lærte at skrive bl.a. ved at gå i det, der i dag svarer til gymnasiet - blev det en del af hans forfatteruddannelse? (Se evt. mere herom i Baggrund i 'Elev eller geni')Den mest givende måde at gennemgå dette forløb på vil være at følge forløbet kronologisk, da det er tænkt på en måde, så emnet uddybes mere efterhånden, og da man kan få brug for redskaber, der er introduceret tidligere. Det er imidlertid muligt at nøjes med enkelte tekster, også fra den sidste del af forløbet, da der vil være links til nødvendige informationer i de enkelte tekster.

Klik på de enkelte punkter i menuen for at arbejde med emnerne i dette forløb.