Tekst
Galleri
Arbejdsopgaver
Baggrund
Perspektivering© Odense Bys Museer

I dette sidste emne kan du prøve at gå H.C. Andersen lidt efter i sømmene og kigge på hans eventyr, der er skrevet mange år efter, at han havde forladt den lærde skole.


Side fra Astrid Stampes Billedbog, som H.C. Andersen lavede sammen med Adolph Drewsen 1853.
Se større billede i
Galleri.

Du kan sammenligne dem med nogle af de anvisninger på at skrive fabler, der optræder i en af de bøger, som H.C. Andersen kunne have brugt.

Fabler
Vi ved ikke, om han har læst eller fået gennemgået afsnittet om fabler i Wegeners opgavesamling, kun at han har skrevet stileopgaver fra bogen. Du vil blive sat til at vurdere, hvor meget H.C. Andersen kunne have taget med sig fra en lærebog, som den nævnte, og overveje, hvad der evt. er nyt ved H.C. Andersens eventyr, og hvad der passede til tidens forventninger og almindelige latinskolelærdom.

H.C. Andersen har skrevet stileopgave nr. 287 hos Wegener, som du kunne læse om i sidste emne 'At skrive sig til dannelse', nemlig denne: "Hvoraf kommer det; at somme Mennesker saa gjerne overdrive Alt, naar de fortælle Noget? og hvad skadeligt er der i den Vane".

Han løste opgaven ved hjælp af en fortælling, der skal illustrere problemerne ved lysten til at overdrive, og han runder fortællingen af med en pointe eller morale, endskønt den måske trækker noget vide konsekvenser af den fortælling, som han selv har skrevet.

Men denne tendens til at benytte billeder, allegorisere og gøre fx 'sandheden' til en kvinde og lade en fortælling være en illustration af en moralsk sætning er ikke ny, den har eksisteret i antikken og også op gennem middelalderen - Om H.C. Andersen benytter samme teknik eller dele af den i nogle af sine eventyr, det kan du så overveje i dette forløb.

I opgaverne er der henvist til H.C. Andersen-tekster ud over teksterne i tekstboksen. Opgaverne kræver derfor mere læsning end de øvrige emner. Men da teksterne er korte, skulle det være muligt at kunne komme rundt om i hvert fald nogle af eventyrene fra denne vinkel.


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med emnet.