Tekst
Galleri
Arbejdsopgaver
Baggrund
PerspektiveringIllustration til eventyret Pen og Blækhus, tegnet af Lorenz Frölich. Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Pennen og blækhuset skændes om, hvem der er den mest betydningsfulde, men hvem mon har betragtet dem gennem sine forvandlingsbriller? I dette emne må H.C. Andersen lægge brillerne lidt, for nu skal der skrives stil, om så pen og blækhus skændes nok så meget!


Wegeners stile-opgaver
H.C. Andersen skrev stile fra opgavesamlingen: Opgaver til danske Udarbeidelser i de lærde Skolers øverste Klasser, der var lavet af J. Ernst Wegener i 1817.

Her kan du læse stil nr. 6 - "Hvoraf komme det, at somme Mennesker saa gierne overdrive alt, naar de fortælle Noget? Og hvad skadeligt er der i den Vane?"

Det er ikke sikkert, at H.C. Andersen selv har haft bogen i hånden, så han har kendt til de resterende opgaver og anvisninger. Men for at forstå dels pædagogikken bag det at stille opgaver i dansk stil på dette tidspunkt, og dels forstå, hvilke genrer, man burde mestre på et vist niveau, så er det interessant at tage et ekstra kig på opgavesamlingen af Wegener.

Som det vil fremgå, så handlede Wegeners pædagogik under ingen omstændigheder om at "hitte paa", tværtimod. I Tekst kan du læse stilen og i Baggrund en del klip fra Wegeners opgavesamling, der kan belyse formålet med at skrive stil. Stilen er skrevet som en fortælling, men der er opstillet en disposition i opgaven. Det er med andre ord noget helt andet at skrive stil i gymnasiet på H.C. Andersens tid end i dag, og nedenfor kan du overveje, hvori forskellene består.


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med teksten. Start evt. med at læse Wegeners opgavetyper i Baggrund.