Betragtninger i en stjerneklar Nat
Regler ved Brugen af Lignelser
Ligheder imellem Vaaren og ...
Krigens gavnlige Følger
Konen med Æggene

H.C. Andersens pen. Odense Bys Museer. Kilde: hcandersen-homepage.dk
Hensigten med dette undervisningsforløb er at moderne gymnasieelever skal prøve at gennemgå et lille kursus i imitation, dvs. at prøve at blive undervist som på H.C. Andersens tid og med H.C. Andersens stile som forbillede.

Forløbet består af fire af H.C. Andersens stile fra 1826-28 og et digt. De to første stile "Betragtninger i en stjerneklar Nat" og "Regler ved Brugen af Lignelser" er meget grundigt kommenteret, næsten linje for linje, mens de to sidste, "Ligheder imellem Vaaren og Ynglingen" og "Krigens gavnlige Følger" kan kræve nogle leksikonopslag, hvis man skal forstå det hele.

Om stilene
"Betragtninger i en stjerneklar Nat" er skrevet i Helsingør lærde Skole i perioden maj-september 1826, mens "Regler ved Brugen af Lignelser" og "Ligheder imellem Vaaren og Ynglingen" er fra perioden september 1826 - maj 1827. H.C. Andersens lærer i Helsingør var adjunkt Schou. "Krigens gavnlige Følger" er skrevet i perioden maj 1827 - oktober 1828. H.C. Andersen gik i denne periode til privatundervisning hos Ludvig Christian Müller.

Alt i alt får man indblik i H.C. Andersens skriveevne i ungdomsårene. Man skal kunne få øvelse i at skrive efter metoden i Den lærde Skole, imitation. Også et digt som H.C. Andersens "Konen med Æggene" er et eksempel på denne metode.


Det vil være mest givende at følge dette forløb kronologisk, da forløbet udbygges efterhånden.

Klik på de enkelte punkter i menuen for at arbejde med stilene i dette forløb.