ARBEJDSOPGAVER

1. Sammenlign H.C. Andersens togrejse i henholdsvis 1845 fra Magdeburg til Leipzig, 1855 fra London til Edinburg med togturen til Paris og videre til Neuchatel.
2. Sammenlign henholdsvis dagbøgerne og Mit Livs Eventyr, og fremhæv forskelle og ligheder. Hvordan kan afvigelserne forklares?
3. Hvem opsøgte ham og hvem opsøgte han selv? Hvilke positioner, erhverv og uddannelser fandtes der i den kreds af mennesker, han mødte i Paris i 1867?
4. Hvilke slags sygdomme var H.C. Andersen bange for at pådrage sig, og hvad vidste man i datiden om smitteveje og lægebehandling?
5. Find i litteraturen om H.C. Andersen forskellige opfattelser af hans seksuelle orientering, og lav en udsendelse til P4 om victoriansk sexmoral og H.C. Andersens måder at positionere sig i forhold hertil.
6. Hvilken rolle spiller mad, drikke, logi og selskabelighed i H.C. Andersens ophold i Paris?
7. Hvilken musik lyttede H.C. Andersen til? Lyt til musik af Emil Horneman, C.E.F. Weyse og Jacques Offenbach.
8. Karakteriser H.C. Andersens fremmedsproglige univers, både den mundtlige og den skriftlige, og find eksempler på, at han lod sig inspirere af udenlandsk litteratur.


Husk at se oplysningerne i Baggrund!