ARBEJDSOPGAVER

1. Fremhæv steder i teksten, der vidner om, hvornår Mit Livs Eventyr tidligst kan være nedskrevet.
2. Hvordan beskriver H.C. Andersen sin og familiens sociale position?
3. Hvilken vægt lægges der på forældrenes vanskelige opvækstvilkår?
4. Hvorfor nævner H.C. Andersen grev Stampe og sammenligner sig med et fyrstebarn?
5. Hvilken status ville faderen kunne have fået, hvis han var kommet på latinskolen?
6. Hvilken sammenhæng er der i dag mellem social baggrund og valg af uddannelse?
7. Hvilken forbindelse kan der tænkes at være mellem barndommens bekendtskab med Holberg og La Fontaine og H.C. Andersens forfatterskab?
8. Find moderne eksempler på at forfattere bruger deres liv til markedsføre deres værker.


Find evt hjælp til arbejdet i Andersen PÅ TVÆRS' linksamling