DIG
DIG

Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG)
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik blev oprettet i 1998 og knyttet til det humanistiske fakultet ved Syddansk Universitet. Instituttets forskere har som opgave at udvikle dansk gymnasieundervisning og gennemføre forskningsbaseret efter- og videreuddannelse af lærere ved de gymnasiale uddannelser. Medarbejderne deltager også i udvikling af nye læremidler, bl.a. dette on-line baserede undervisningsprogram: Andersen PÅ TVÆRS.

Uddannelsesaktiviteterne på DIG omfatter forskeruddannelse, masteruddannelse samt efter- og videreuddannelse i almenpædagogik, fagpædagogik og ledelse i relation til gymnasieområdet (det almene gymnasium, hf, htx, hhx).

DIG er landsdækkende som institut og arbejder sammen med statslige myndigheder, med amterne og med de landsdækkende organisationer i gymnasieverdenen samt i universitetsverdenen med universitetsinstitutter, fagmiljøer og enkeltpersoner over hele landet.

OBS NYT OM DIG
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik er med virkning fra 1. januar 2005 fusioneret med flere andre institutter på Syddansk Universitet. Instituttet hedder herefter:

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR).

Prof. Finn Hauberg Mortensen er konstitueret leder af det nye institut, som i foråret 2005 vil blive opbygget af et udvalg af medarbejdere fra de fusionerede enheder. Læs mere her.

Der vil snarest blive oprettet en fælles webside for det nye institut, se forløbig DIG's oprindelige side på sdu.dk.


Mere information om DIG
I DIG's skriftserie GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 37, "DIG - status med perspektiv", kan du læse mere om forhistorien for oprettelsen af DIG og om DIG's virksomhed i øvrigt.


Projektgruppen
Andersen PÅ TVÆRS er udført i efteråret 2003 og foråret 2004 af en arbejdsgruppe der kalder sig Andersen-gruppen. Den består af gymnasielærere, forskere og Ph.D.-studerende med tilknytning til DIG. Projektgruppens faglige kompetencer og dermed muligheder for at lægge op til fagligt samspil omfatter: dansk, medier, billedkunst, musik, teater, historie, religion samt fysik og kemi. Gruppen består af:

  • Ph.D.-stipendiat, cand.mag. Nikolaj Frydensbjerg Elf
  • gymnasielektor, mag.art. Claus Engstrøm, Ph.D.
  • universitetslektor, dr.phil. Harry Haue
  • Ph.D.-studerende, gymnasielektor, cand.mag. Peter Kaspersen
  • professor Finn Hauberg Mortensen (projektleder)
  • gymnasielektor, master i it-pædagogik, cand.mag. Karin Dam Nielsen
  • universitetslektor, dr.scient. Kaare Lund Rasmussen
  • Ph.D.-stipendiat, cand.phil. Karin Ørbæk
  • studenterhjælp, Helle Øhlenschlæger, BA