DIGPROJEKTET

Unge har for længst lagt 'eventyralderen' bag sig. De har kun sjældent stiftet bekendtskab med forfatterskabet i dets mangfoldighed. Til gengæld har de ofte nok hørt historien om digteren, som måtte så grusomt meget ondt igennem.

Andersen PÅ TVÆRS svarer på spørgsmålet om, hvad de alligevel kan bruge H.C. Andersen til. Projektet vender fx op og ned på den forestilling, at vor berømte landsmand var for børn. Det vil i 2004-05 være leveringsdygtigt i materialer, som gør det oplagt at inddrage forfatterskabet i de gymnasiale uddannelser, både i dansk og i forbindelse med fagligt samspil. Hen ad vejen nævnes også en række grunde til, at vidensamfundets unge ikke står den gamle digter så fjernt, som de måske selv tror.


Andersen PÅ TVÆRS

 • er et undervisnings- og udviklingsprojekt, der udføres af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik og er finansieret af H.C. Andersen 2005.
 • vil blive publiceret i foråret og efteråret 2004 her på H.C. Andersen Portalen.
 • består af fire delprojekter, som henvender sig til forskellige målgrupper, men som skal spille sammen:
  1. Udskrivning af en dansk og international prisopgave for elever i de gymnasiale uddannelser.
  2. Udarbejdelse af on-line undervisningsmateriale
  3. Udgivelse af en undervisningsavis sammen med Politiken
  4. Forskning og udvikling på området.
  Se mere herom i projektbeskrivelsen.
 • søger både på kort og lang sigt at inspirere og støtte det fagdidaktiske arbejde med H.C. Andersen i den gymnasiale sektor.


Formål
Formålet med projektet er at udbrede oplevelsen af, kendskabet til og arbejdet med H.C. Andersen, hans verden og hans værk hos eleverne i de gymnasiale uddannelser (det almene gymnasium, hf, hhx, htx).

Projektet søger at udvikle og anvende fagdidaktiske tilgange med relevans for 'fremtidens gymnasium' både i faget dansk og i samspillet mellem dette og andre fag.

Hensigten er også at bidrage til at udvikle nye typer af læremidler til den gymnasiale undervisning karakteriseret af en synergi, hvor H.C. Andersen bidrager til at skabe en moderne tekst- og mediepædagogik, og hvor denne pædagogik bidrager til at skabe og formidle et tidssvarende og multimedialt billede af H.C. Andersen og hans kunst. Nye arbejdsformer åbner nye tilgange, og nye tilgange kan give uventede perspektiver.


Kommissorium
Udarbejdelsen af undervisningsforslag, der kan styrke kendskabet til H.C. Andersens liv og værk i undervisningen i de gymnasiale uddannelser og gennem interaktive arbejdsformer styrke det faglige samspil.