ARBEJDSOPGAVER

Læs uddraget af Undine (se Tekst):

1.  Hvordan skildres havfruen i Undine?

2.   Lav en sammenlignende analyse af Undine og Andersens Den lille Havfrue. Hvad er forskellene og lighederne?

3.  Prøv at indsamle flere oplysninger om forfatteren til Undine, fx gennem videnssøgning på internettet. Hvem var han, hvad siges der om hans forfatterskab, hvilken tid og i hvilken kulturel kontekst skrev han i?


Danske inspirationskilder:

4.  I artikeluddraget Inspirationen til Den lille Havfrue henvises til en række danske værker af Andersen og andre forfattere som formentlig har påvirket hans tekst Den lille Havfrue. Udvælg et par af disse værker. Læs dem, og diskuterer forskelle og ligheder.


Kig på havfruebillederne i Galleri.

5.  Lav nogle grupper i klassen som har ansvaret for en billedanalyse af ét bestemt billede. Analysen skal fokusere på hvordan havfruen gennem mediets virkemidler bliver fremstillet.
Efter at analysearbejdet er foretaget, eventuelt med brug af stikord som vedlægges på klassens konferencesystem, mødes grupperne i klassen til en præsentation af deres analyser og diskussion. Brug eventuelt powerpoint og projektor til præsentation af billeder og pointer.


En 'autentisk' opgave:

6.  På baggrund af diskussionerne i klassen om Undine og andre 1800-tals-fremstillinger udarbejder hver elev et udkast til en artikel til et populærtidsskrift eller en lokalavis (som udpeges af klassen i fællesskab) der handler om hvordan man kan arbejde med nye perspektiver på H.C. Andersen i gymnasieundervisningen.

7.  Alle besvarelsernes vedlægges på klassens konferencesystem. Alle elever læser hinandens udkast.

8.  I klassen gives der åben kritik af udkastene, og det diskuteres hvem der har løst opgaven bedst i betydningen: hvilken artikel som mest sandsynligt ville blive optaget og bragt i det valgte populær-tidsskrift.

9.  Der tages kontakt til tidsskriftet for at høre om de er interesseret i at bringe artiklen.Husk at se oplysningerne i Baggrund!