UNDINE

Undine - og andre havfruer i 1800-tallet


E. Jerichau Baumann: Havfrue. 1873. Se større billede i Galleri.

Havfruen har en særlig betydning i 1800-tallet. Både i de enkelte værker, men også mere overordnet i forhold til det gryende borgerligt-moderne samfund.


Andersen har selv hævdet at Den lille Havfrue var: "Aldeles egen Opfindelse". Det værk der imidlertid oftest - og rigtigst - peges på som en vigtig inspirationskilde for Den lille Havfrue, er fortællingen Undine 1811 (hvilket betyder havfrue) af den tyske forfatter Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843). I 1818 blev Undine oversat til dansk. Se Galleri og Tekst.

Andersen var med andre ord ikke den eneste der interesserede sig for havfruer i 1800-tallet. Det bugnede med havfruer i litteratur og billedkunst. Nogle af disse havfrueskildringer var Andersen påvirket af, andre påvirkede han selv med sit eventyr.Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med emnet Undine og andre havfruer i 1800-tallet. Emnet kan laves som et tværfagligt samarbejde mellem dansk, tysk og/eller engelsk.