Den danske kritiker Jørgen Bonde Jensen har et godt øje til H.C. Andersen. Han har bl.a. skrevet om Andersen i bogen Andersen og genrebilledet, hvorfra man kan finde en tekst i vores antologi Om Andersen. Bogen giver et indtryk af Andersens forhold til 1800-tallets gryende moderne samfund.

I en anden publikation, den lille artikel "Den lille havfrue - und kein Ende" (2000), ridser Jørgen Bonde Jensen kort inspirationskilderne til Den lille Havfrue op. Og der er mange:

"(...) Om sin historie sagde Andersen senere i Bemærkninger til Eventyrene (1863): at det var "Aldeles egen Opfindelse." Sammen med Tommelise og Den lille Idas Blomster hører det derfor til hans "første originale Eventyr." - Han er dog ikke bare i enkeltheder påvirket af både dansk og tysk litteratur. Fra Friedrich de la Motte Fouqués lange fortælling Undine (det betyder havfrue) (1811) har han ideen om havfruens stræben efter en menneskelig sjæl. B.S. Ingemanns fortælling De Underjordiske fra 1817 giver sammen med vel også Oehlenschlægers Helge idé til den erotiske dragning mod fremmede verdener og deres indvånere, - og mere end det. En romance indlagt i Ingemanns fortælling rummer omridsene af handlingen i Den lille Havfrue. Desuden har eventyret om Ridder Grønhat, folkevisen om Agnethe og Havmanden sammen med Baggesens Agnete fra Holmegaard, samt Ewalds Liden Gunver, H.C. Andersens eget versepos Agnethe og Havmanden (1833) og episoder i Fodreisen ligget i baghovedet under skrivningen. Det redegør Hans Brix for i Analyser og Problemer II (1935).