CFB

Det er ganske vist!

01 Oktober 2004

Center for Børnelitteratur udsender bogen: Det er ganske vist! - Lærerens bog om H.C. Andersen. Den uddeles i efteråret 2004 gratis til alle grundskoler i Danmark, ligesom den gøres til genstand for salg.

Oktober 2004

Centeret har siden 2003 med støtte fra H.C. Andersen 2005 haft til opgave at bidrage til, at lærerne i grundskolen får de bedst tænkelige forudsætninger for at arbejde med H.C. Andersen i undervisningen op til og omkring fejringen af 200-året for hans fødsel den 2. april 2005. 

Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen består af ni artikler:

Anette Øster opstiller i sin artikel "Børnenes H.C. Andersen" de 13-14-åriges eventyrkanon og ser på, hvilket kendskab de har til H.C. Andersen.

Knud Wentzel foretager i "Folkeeventyr og Kunsteventyr" en komparativ læsning af H.C. Andersens "Hvad fatter gør, er altid det rigtige" og folkeeventyret "Vil du ikke købe, så kan vi jo bytte".

I "Et liv i sproget" redegør Jørn Lund for H.C. Andersens sproglige udvikling og hans sprogbrugs egenart.

I "Ællingen" præsenterer Kathrine Lilleør sin læsning af H.C. Andersens "Den grimme ælling".

Torben Weinreich viser i "At kielne og kierlinge for hverandre?" ændringerne inden for børnelitteraturen i første halvdel af 1800-tallet.

Ane Grum-Schwensen belyser med "H.C. Andersen og samtiden" det samfund og kulturliv, som H.C. Andersen med sin bosættelse i København blev en del af.

Nina Christensen ser i sin artikel "Mere for de Store end for de Smaa" med udgangspunkt i B.S. Ingemann og H.C. Andersen på børnelitteraturen omkring 1835.

Ole Laursen viser med "Den naturfaglige H.C. Andersen", hvordan H.C. Andersen lod sig inspirere af naturen og teknologien.

Anna Karlskov Skyggebjerg afslutter antologien med en artikel om, hvordan H.C. Andersen kan bruges i undervisningen i de ældste klasser i grundskolen med udgangspunkt i to gennemførte undervisningsforsøg.

Bogens illustrationer er 14 danske illustratorers bud på en nyfortolkning af to af H.C. Andersens eventyr, "Hyrdinden og Skorstensfeieren" (1845) og "Elverhøj" (1845). Illustrationerne stammer fra udstillingen H.C. Andersen på ny.

Det er centerets håb, at denne bog sammen med de mange andre materialer og aktiviteter, vi står bag, vil give lærerne god inspiration til deres undervisning.

Læs anmeldelsen her

FAKTA OM BOGEN
Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen
Af Center for Børnelitteratur (i samarbejde med H.C. Andersen 2005 Fonden)

105 sider - 128 kr.
ISBN: 87-7867-286-6

Bogen er udkommet på Roskilde Universitetsforlag

Roskilde Universitetsforlag
Rosenørns Allé 9
DK-1970 Frederiksberg C
Tlf. +45 38 15 38 80
Fax +45 35 35 78 22
www.samfundslitteratur.dkTilbage