CFB

Med Digt og Klogskab - et udvalg af 1800-tallets børnelitteratur præsenteres et større udvalg af 1800-tallets danske børnelitteratur i antologiform.

Det drejer sig om knap hundrede tekster, den første fra 1800, den sidste fra 1900, fordelt på mere end fyrre forfattere og repræsenterende samtlige af tidens udbredte genrer: fabler, eventyr, sange, salmer, rimede fortællinger, billedbøger, noveller og romaner (i uddrag), hvortil kommer tekster fra børneblade. Titlens "Digt" og "Klogskab" henviser til datidens krav om, at børnelitteratur både skulle underholde og belære. Som Sille Beyer skrev i "Vinterlyst": "I Digt der megen Klogskab boer".

Bogen indledes med fire artikler, som beskriver 1800-tallets børnelitteratur, dels en oversigtsartikel, dels tre artikler, som slår ned på konkrete tekster og genrer; alle forsynet med litteraturhenvisninger. Derefter følger antologidelen med de knap hundrede børnelitterære tekster og endelig afsluttes med noter, korte biografier over de medvirkende forfattere og illustratorer samt en litteraturliste.

Digt og Klogskab - et udvalg af 1800-tallets børnelitteratur henvender sig til alle med interesse i børnelitteratur, ikke mindst studerende ved lærer- og pædagogseminarierne, Danmarks Biblioteksskole og universiteterne, samt deltagere i efter- og videreuddannelsen af bl.a. lærere og bibliotekarer.

Flere af teksterne vil også kunne indgå i danskfaget i folkeskolen, ikke mindst når formålsparagraffens bestemmelse om læsning af ældre litteratur skal tilgodeses.

Fakta oplysninger
Digt og Klogskab - et udvalg af 1800-tallets børnelitteratur er udgivet på Høst & søn, 2003.

Tilbage