PERSPEKTIVERING

Dagbøgerne
H.C. Andersens Dagbøger I. 1825-1834. Udg. Helga Vang Lauridsen. Kbh.: G-E-C Gad. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1971.

Særlig optegnelserne fra Napoli-opholdet 18.2.-20.3. 1834 (Linkene nedenfor fører direkte til de enkelte tekster på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside).

22.2: besøg i Possilip-grotten, "Min Skygge blev saa lang at jeg / var nær ved at falde over den" (!).
23.2: besøg i San Carlo, forfølges af "Sandselighed".
24.2: på Vesuv.
6.3: I Den Blå Grotte på Capri.
Afsluttes fx med 23.3: "Travede omkring i Rom! hvor den dog er stille og uddød mod Neapel."

H.C. Andersens dagbøger er lagt ud i fuld tekst på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside med et indledende essay af Torben Brostrøm. Se dagbøgerne på Det Kongelige Bibliotek.


H.C. Andersen: "Liszt". Af en Digters Bazar
H.C. Andersen: "Liszt". Romaner og Rejseskildringer I-VII. Bd. VI. En Digters Bazar. Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1944.

For at give let adgang til denne perspektiverende tekst, har vi lagt den klar til brug her på siderne. Følg Linket
 for at læse teksten.


Statens Museum for Kunst arrangerer i 2005 en udstilling om Andersen og Italien.


Anden relevant litteratur
Jesper Uhrup Jensen: "Med ekstrapost fra land til land." Samvirke, juni 1997.

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen: Jeg saae det Land. H.C. Andersens rejseskitser fra Italien. Gyldendal 1992.

Gérard Lehmann: Improvisatoren og H.C. Andersens første Italiensrejse. Odense Universitetsforlag. 1976

H.C. Andersens Rom. Dagbogsnotater og tegninger. Gyldendal 1979.

August Bournonville: Napoli. Ballet 1842. (2. akt foregår i den blå Grotte på Capri).

Holger Drachmann: Den blaa Grotte: Capri-Breve, Politikens Julenummer 1905.


Henvisninger til andre relevante H.C. Andersen 2005-projekter

Lars Handesten: Den første - danske - turist i Europa. Udkommer på Gyldendal efteråret 2005. Bogen følger H.C. Andersen på dennes rejser som de kendes fra hans dagbøger, breve, rejsebøger og romaner.

Max Ipsen: (bog, pt. uden titel). Udkommer på Syddansk Universitetsforlag. I tre H.C. Andersen-tekster spiller forfatteren med både romangenrens og rejseskildringens former og principper. Det gængse billede af Andersen som naivt naturtalent problematiseres i fortolkningen og erstattes af billedet af den litteraturbevidste og reflekterede forfatter.

Sven H. Rossel: Reisen ist leben, dann wird das Leben reich und lebendig - Der dänische Dichter Hans Christian Andersen und Österreich. Udkommer på Edition Praesens (Østrig). Tysksproget bog med illustrationer, som redegør for Andersens seks rejser til Østrig i årene 1834-1842 samt hans venskab med en række østrigske kulturpersonligheder. Nyt lys kastes over Andersen som rejsende og de forskellige strategier han benytter til skildring af rejseoplevelserne.

Danmarks Radio: "Andersen i den vide verden - dramatiserede rejsebilleder". 245 ganske korte radiobilleder á fire minutters varighed, der sendes i perioden 2. april til 2. december 2005. Dagbøgerne og rejsebrevene vil være de bærende tekster. Jesper Langberg er H.C. Andersen.

Oncotype / Morten Schjødt: "3 + 1 Rejsekammeraten". Et interaktivt filmprojekt som kobler traditionel film med interaktiv tankegang. Projektet tager udgangspunkt i H.C. Andersens Rejsekammeraten, der omskrives i 3 versioner som hver præsenterer 3 forskellige opfattelser af historien.

Danmarks Radio og Statens Museum for Kunst: "Jeg saa det land". Hans Edvard-Nørregård-Nielsen som rejsefører fortæller historien om en digter der bliver til gennem sin rejse til Italien. Vises på DR i april 2005 og danner ligeledes udgangspunktet for den store udstiling på Statens Museum for Kunst.

Frilandsmuseet: "At rejse er at leve". 10 animerede tableauer fra 10 af Andersens rejsemål skabes på Frilandsmuseet. Hvert af tableauerne er skrevet af forskellige forfattere og befolkes af professionelle skuespillere, dansere, kor, orkester samt en lang række amatører. Tilhørende undervisningsmateriale. Periode: 1. - 15. juni 2005.