ARBEJDSOPGAVER

Hvad er inspiration?
Det kan udforskes ved, at man sammenligner H.C. Andersens dagbogsoptegnelser med de tilsvarende steder i Improvisatoren og sætter sig ind i Andersens situation på den første Italiensrejse i 1833-34. Denne rejse er så vigtig, fordi den er hans forsøg på at finde ud af, om han rent faktisk er den digter, han håber på at være. Det ved han nemlig ikke selv! Opgaven kan gribes an på forskellige måder:

1. Forestil dig, at du selv befinder dig i en tilsvarende situation: du har nogle håb for din fremtid, og du skal overbevise dig selv og dine omgivelser om, at der er realiteter i dem. Skriv en tekst om situationen. Vælg selv genren.

2. Arrangér en improvisation i klassen. Alle skriver et emne på en seddel. Derefter trækker alle en seddel, får lidt forberedelsestid og fremfører improvisationen for klassen. Genren kan være fri eller fastlagt: lille historie, digt, rap o.l.

3. Dagbogen er skrevet på stedet. Romanen begyndte Andersen på i Rom, et par måneder før han rejste til Napoli. Formentlig har han ikke arbejdet på den, mens han var i Napoli, og afsnittene om denne by er derfor skrevet senere. Undersøg hvordan han bruger detaljer fra dagbogen som stof i romanen. Hvordan bærer han sig sprogligt ad med at skabe kunst ud af optegnelserne?

4.
 Et af de gennemgående motiver er seksuel afholdenhed. Undersøg hvordan den ytrer sig i teksten. Brug baggrundsteksterne til at søge en forklaring på forholdet mellem seksuel afholdenhed og kunstnerisk virksomhed. Diskutér om det er en holdbar påstand, at der er en sammenhæng mellem de to ting. Inddrag fx kapitlet "Liszt" fra Andersens rejsebog En Digters Bazar, som ligger i fuld tekst i Perspektivering.

Se desuden undervisningstemaet Et geni på skolebænken, som også handler om inspiration og talent.


Husk at se de mange oplysninger i Baggrund.