Erik Bagge: Skyggen © Bagge.dk

Skyggen fra 1847 er et af Andersens store eventyr. Dobbeltgængermotivet optog mange digtere i første halvdel af 1800-tallet, og man kan se, at Andersen kendte tyskeren Adalbert von Chamissos historie "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" om en mand, der sælger sin skygge til Djævelen. Andersen tilsætter fra begyndelsen lige en anelse eventyrstemning: "I de hede Lande, der kan rigtignok Solen brænde!", men ellers er det en grum historie, der kan fortolkes på flere måder. Og det er netop det, der gør den til en stor historie!


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med teksten.

Se her om H.C. Andersens inspiration til Skyggen.