Elisabeth Jerichau Baumann malede i 1860'erne og 1870'erne en række havfruebilleder, hvoraf imidlertid kun ét kendes i dag. Det hænger på Glyptoteket (se Galleri). Baumann var tyskfødt og en underlig, eller måske rettere underholdende, fisk i det danske malermiljø i 1800-tallet.

Jette Kjærboe har skrevet om Baumann i artiklen "Du sjæl har i havfruens øjne lagt". Artiklens overskrift er et citat af et digt Andersen skrev til Jerichau - de kendte nemlig hinanden! Kjærboe forklarer:

"(...) Skønt Marstrand og mange af tidens kunstnere, der stadig hyldede det danske nationale maleri, ikke havde synderligt meget til overs for Elisabeth Jerichau Baumanns produktion, var der dog andre, der nærede stor beundring for hende. Deriblandt var H.C. Andersen, der var en gammel ungdomsven af ægteparret, og han har skrevet smukt og anerkendende om hende i skriftet: "Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann," fra 1854. Hvor andre kritiserer hendes arbejder, fordi de ikke var danske nok, fremhæver han netop hendes danskhed og hendes billeder med nationale motiver og tilføjer: "i saa faa Uger, som hun brugte til at tilegne sig det danske Sprog, for klart og godt i Tale og Skrift at udtrykke sig, i saa faa Aar har hun vundet Rang i Danmark som genial Kunstnerinde", og da hun i 1862 havde malet en af sine havfruer færdig, inviterede hun ham til frokost, og synet af billedet inspirerede H.C. Andersen til følgende lejlighedsdigt:

"Du raader over Farvernes Pragt!
Du Sjæl har i Havfruens Øjne lagt:
Et Blink fra dig selv, Fra Aandens Magt!
Min Tak her i fattige Ord er sagt."


(...)"

Som man kan forstå af Kjærboes fremstilling, maler Jerichau sine havfruebilleder efter Andersens eventyr er blevet udgivet. Læs mere om Jerichau og hendes relation til Andersen og hans værk i ovennævnte artikel.