CFB

Gave til skolerne

01 April 2005

Alle danske skoler modtager til brug for børnene i 6. klasse en nyillustreret udgave af H. C. Andersens kendteste eventyr. Udgivelsen forventes klar til april 2005.

I forbindelse med fejringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag vil der i skoleåret 2004-05 udgives en boggave til alle skoler i Danmark.

Med en ambition at styrke læsefærdigheden og bidrage aktivt til at styrke almendannelsen hos danske børn er Undervisningsministeriet gået i samarbejde med H. C. Andersen 2005 Fonden og Gyldendal om et udgivelsesprojekt, der funderer læsningen af H. C. Andersens eventyr i en moderne pædagogisk ramme.

Projektet falder i to dele og kan kort beskrives således:

Bogdelen:
Alle danske skoler modtager til brug for børnene i 6. klasse en nyillustreret udgave af H. C. Andersens kendteste eventyr, tæt på den originale sproglige klædedragt, men i moderne retskrivning.

Bogen forsynes med et forord af undervisningsministeren.

Indholdet rummer lige omkring 30 af de vigtigste eventyr, som ethvert barn som et minimum må kende.
Bogen udkommer på digterens 200 års fødselsdag og uddeles på selve dagen til alle børn i 6. klasse via landets amtscentraler.

Netdelen:
Sideordnet med bogen opbygges en netbaseret pædagogisk arbejdsplatform, som fungerer som inspirationskatalog for lærerne ved planlægning og gennemførelse af projektorienterede undervisningsforløb i H.C. Andersens univers.

Netdelen indeholder også en elevdel til støtte for arbejdet med bogen hjemme og i skolen.

Netdelen vil være tilgængelig fra januar 2005.Tilbage