CFB

Seminar for amtcentermedarbejdere

27 Oktober 2004

H.C. Andersen
-læsninger og analyser
Seminar for konsulenter på amtscentre og pædagogiske centraler Onsdag den 27. oktober 2004 kl. 11-16 Danmarks Pædagogiske Universitet, lokale D174


Tid: Den 27. oktober 2004
Sted: DPU
Kontaktperson: Forskningsassistent Anette Øster,
 Center for Børnelitteratur.

Program

10.40 Kaffe

11.00 Velkomst
Status over Center for Børnelitteraturs H.C. Andersen-projekt
Ved Anette Øster

11.30 Forvandlingens pris. H.C. Andersens eventyr
Ved Johan de Mylius

12.45 Frokost

13.30 Læsninger af H.C. Andersen
Ved Steen Beck

14.45 Kaffe

15.00 H.C. Andersen i oversættelse
 Ved Anette Øster

16.00 Farvel & tak


Seminaret er et lukket arrangement for konsulenter.

Arrangementet er tilrettelagt af Center for Børnelitteratur med støtte fra HCA 2005 Tilbage