CFB

Seminar for landets småskoler

21 September 2004

H.C. Andersen 2005 - i de små skoler.
Center for Børnelitteratur arrangerer i samarbejde med HCA 2005 Fonden og Københavns Amtscenter en inspirationsdag for dansklærere i de små skoler.


Tid: 21. september 2004 kl. 9.30-15.15

Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101,
2400 København NV
Auditorium D 169

Pris: Deltagelse incl. frokost er gratis.

Tilmelding er nødvendig!
Kontaktperson: Forskningsassistent Anette Øster, 
Center for Børnelitteratur


Program

 9.30-10.00: Ankomst

10.00-10.15: Velkomst v. forskningsassistent Anette Øster

10.15-11.15: H.C. Andersens liv 
                  v. museumsinspektør Karsten Eskildsen

11.15-11.30: Pause

11.30-12.15: "Børnelitteraturen på H.C. Andersens tid"
                  v. professor Torben Weinreich

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.40: "Tingseventyr i skolen" 
                  v. ph.d.-stipendiat Anna Karlskov Skyggebjerg

13.40-13.50: Oplæsning v. tidligere elev på Forfatterskolen

13.50-14.15: H.C. Andersen-projekt på skole 
                  v. lærere fra Taarbæk Skole

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: "Hvad ved danske børn om H.C. Andersen" 
                   v. Anette Øster

Bemærk, at kurset alene er forbeholdt lærere ved de inviterede små skoler.

Tilmelding skal ske på udsendt skema senest 1. september 2004. Svar på ansøgning om optagelse på seminaret vil foreligge senest d. 10. september 2004.


Yderligere oplysninger på bagsiden og hos Anette Øster på
tlf. 88 88 93 79 eller via mail:Tilbage