DIGOM ANDERSEN Folkeeventyret som tekst

Er Andersens eventyr er det vi traditionelt har forstået ved eventyr, eller er de snarere blevet paradigme på hvad vi i dag forstår ved eventyr. Læs bl.a. om dette i Torben Brostrøms artikel.


Teksten er fra Torben Brostrøms bog Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfatteren gør - fra 1987. Bogen har en skjult undertitel, nemlig:"- er altid det rigtige".
Hvad er så det rigtige ved "folkeeventyrets gengangeri"? Jo det er det forkerte, således forstået at eventyret fortolkes som et opgør mod det faste verdensbillede i myter og sagn.
Denne opfattelse af eventyret placerer H.C. Andersen i en lang mundtlig og skriftlig tradition gennem tiderne. Samtidig får læseren en oversigt over eventyrsamlinger før og efter H.C. Andersens tid.

Bibliografisk:
Brostrøm, Torben: "Folkeeventyret som tekst". Torben Brostrøm: Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfatteren gør-. Kbh.: Gyldendal 1987, s. 12-40.download Folkeeventyret som tekst (PDF/176 KB)
Tilbage