DIGOM ANDERSEN Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr

Er H.C. Andersen for børn eller voksne eller måske for begge dele?


Søren Baggesens "Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr" handler om de kommunikationsstrategier, Andersen brugte i sine eventyr. Pointen er, at Andersen artikulerer til både børn og voksne. Den undertitel, han brugte på forsiden af sine første eventyrsamlinger, "Eventyr fortalte for Børn", implicerede en fortsættelse: "men egner sig også til voksne". Et fokus på eventyrenes temaer viser, at de beskæftiger sig med problemer, der typisk knytter sig til voksenlivet, såsom seksualitet, kærlighed og sociale forskelle.

Teksten er professor Søren Baggesens indlæg fra den første internationale H.C. Andersen-konference i 1991. Alle indlæggene fra denne konference er publiceret på H.C. Andersen Centrets hjemmeside.

Bibliografisk:
Baggesen, Søren: "Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr". Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen, red. Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H.C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991. Udg. H.C. Andersen Centret, Odense Universitet, Odense: Odense Universitetsforlag 1993, s. 15-29.


Teksten er allerede publiceret på Internettet. Læs "Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr" på H.C. Andersen Centrets hjemmeside.
Tilbage