PERSPEKTIVERING

1. Andersens brev til vennen Ludvig Læssøe af 15. juli 1830. I dette brev beskriver Andersen begejstret, hvordan han på Hofmansgave så infusionsdyr i et mikroskop.

2. Søren Kierkegaards journal fra september 1846 - januar 1847. Kierkegaard var absolut ikke enig med Andersen i hans syn på naturvidenskab. Kirkegaard mener, naturvidenskaberne savner Helhedssyn og i bund og grund ikke er videnskab, men nysgerrighed. I journalen skriver han:

"Med Naturvidenskaberne kan det slet ikke hjælpe at indlade sig. Man staar der værgeløs og kan  aldeles ikke controlere. Forskeren begynder strax at adsprede med sine Enkeltheder, nu skal man til Australien nu til Maanen, nu ned i en Hule under jorden, nu Fanden i Vold i Røven - efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet: hvo Satan kan holde det ud!"

3. Den engelske naturvidenskabsmand Charles Darwin (1809-1882) er især berømt for sine teorier om evolution og "natural selection". Fra 1831 til 1836 rejste han ombord på skibet Beagle på en videnskabelig ekspedition bl.a. til Sydamerika, og efter han kom tilbage til London udviklede han sine teorier, der bl.a. er beskrevet i hans bog The Origin of Species fra 1859. Læs mere om Darwin og hans teorier på hjemmesiden About Darwin.