ARBEJDSOPGAVER

1. Beskriv den mikro-verden, trolden uden navn ser i vanddråben gennem forstørrelsesglasset.

2. Hvad opnår Andersen fortælleteknisk ved at lade trolden tro, at han ser på København eller en anden stor by og først i sidste linje fortælle ham, at det er grøftevand?

3. Andersen er øjensynlig ikke sikker på, at hans læsere ved, hvad et forstørrelsesglas er. Hvordan får han forklaret læseren, hvordan det fungerer?

4. Hvad er eventyrets tema og budskab?

5. Andersen postulerer i Vanddraaben, at livet i storbyen er alles kamp mod alle (apropos Darwin, se Perspektivering). Gør han det overbevisende? Ville den samme parallel være acceptabel i en videnskabelig artikel?

6. Hvad er din holdning til den beskrivelse af livet i storbyen, der præsenteres i "Vanddraaben": er beskrivelsen dækkende for den periode, hvor eventyret blev skrevet? Er den dækkende i dag.

7. Find information om solmikroskopet, der inspirerede Andersen til eventyret om Vanddraaben og skriv en kort populærvidenskabelig artikel, hvor du formidler din viden. Se Baggrund.

8. Skriv et eventyr, hvor du bruger moderne teknologi anno 2004 til at illustrere omstændigheder ved menneskers liv på samme måde, som Andersen bruger forstørrelsesglasset til at sige noget om mennesker i Vanddraaben.

9.
Find information om H.C. Andersens ven H.C. Ørsted på nettet og lav en præsentation af ham og hans vigtigste bidrag til naturvidenskaben på PowerPoint.

10. Besøg Hofmansgave, hvis det er muligt, og skriv en artikel til en navngiven avis efter eget valg om godset og dets ejer på Andersens tid, Niels Hofman Bang.


Husk at se oplysningerne i Baggrund.