- hvordan anmelderne modtog Andersen og hans værker

Grafik med anmeldelses-udsnit

H. C. Andersen følte sig til tider uretfærdigt og hårdt behandlet af anmelderne. I digtet "Recension" fra hans første digtsamling Digte (1830) lader Andersen kritikken gå den anden vej. "Recension" var dengang et almindeligt ord for kritik eller anmeldelse, og anmeldere kaldtes recensenter.

Recension
Vel rødmer land og hav ret smukt i aftensolens flamme,
men ak, maneren mærker man bestandig er den samme.
Original er solen ej, hvad så den er forresten,
bestandig står den op i øst, og synker ned i vesten;
så kommer nattens stjerner frem, men man sig ret må harme,
de skinner vel, men alt er koldt, der er ej liv, ej varme!
En nattergal ret snurrigt slår sin trille hist bag muren,
men der er ej metode i, det er jo rent naturen;
desuden er den altfor ung, har næppe dun på hagen,
og havde sangen ingen fejl, så sang den nok om dagen.
Nu står da også månen op, og den er ej så ilde;
var den dog bare altid rund, og ikke skifte ville.
Højt skummer bølgen, men for stærkt, den må sig moderere
Det hele røber vel geni, men heller ikke mere!

(Nudansk udgave fra Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte, København 2000, s. 54)

Anmeldelser og anden omtale af H.C. Andersens litteratur i hans samtid er en kilde til datidens (guldalderens) modtagelse af digteren samt til et tekst- og kulturhistorisk indblik. Nogle betydelige indslag i historien om modtagelsen af H. C. Andersens digtning, der ikke falder ind under kategorien anmeldelser, men er interessante og betydningsfulde, er beskrevet i dokumentet Kritik af H.C. Andersen.

På H.C. Andersen-centrets hjemmeside er der et udvalg af bemærkelsesværdige anmeldelser, som kan findes via nogle oversigter, der er sorteret på forskellige måder, f.eks. alfabetisk efter det anmeldte værks titel. Links i kolonnen "Værk" fører til bibliografiske data i værkfortegnelsen på H.C. Andersen-centrets hjemmeside.

Udvalget har størst vægt på den tidlige eventyrproduktion: fra 1835 til starten af 1840'erne. I den periode slår Andersen igennem, men ikke uden modstand fra kritikken. Det er den afgørende fase i forholdet mellem Andersen og den offentlige kritik. Sidenhen er anmeldelserne sjældent interessante, idet anmelderne står i kø for at rose digteren, der på det tidspunkt havde slået sit navn og sine evner fast.

Litteratur: Den eneste betydelige behandling af den danske modtagelse og kritik af H.C. Andersens litterære værker er Erling Nielsen: »Eventyrenes modtagelseskritik« i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990).

Lars Bo Jensen er ansvarlig for dette anmeldelsesprojekt. Han har (sammen med Johan de Mylius, der fungerer som chefredaktør) udvalgt anmeldelser til web-publicering 2003 (nogle anmeldelser har været udgivet før). Erling Nielsens grundige afhandling, der nævner endnu flere anmeldelser end Birger Frank Nielsen i bibliografien H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (1942) har været den væsentligste kilde.

Anmeldelserne er indsamlet, indscannet og renskrevet på grundlag af de originale kilder af sekretær Solveig Ottosen samt tidligere studerende.

Det er som sagt kun et udvalg af anmeldelser, der er lagt frem her. Vi har en del andre anmeldelser, satiriske kommentarer (fra bl.a. Corsaren) og mindre notitser liggende i elektronisk form, som kan bestilles hos Lars Bo Jensen: eller Solveig Ottosen: . Spørgsmål, rettelser og kommentarer kan rettes samme sted hen.

Til toppen af siden