ANDERSENIANA
Publikationen Anderseniana består primært af artikler, der gengiver nyere forskning i H. C. Andersens liv og værk. Der har desuden lejlighedsvis været trykt indtil da upublicerede værker af H. C. Andersen. I årenes løb er det blevet til mange bidrag, der hver især har været - og stadig er - med til at belyse forskellige facetter af forfatteren og mennesket H. C. Andersen.

AndersenianaAnderseniana udkom første gang i 1933 som resultat af et samarbejde imellem museet H. C. Andersens Hus (redaktion) og foreningen "H. C. Andersen samfundet" (udgiver). Anderseniana har siden da været et årligt tilbagevendende fænomen. I 1955 overtog museet udgivelsen af Anderseniana, der fra dette tidspunkt fungerede som museets årbog. 

Odense Bys Museer modtager meget gerne artikler til Anderseniana: Eventuelle bidrag bedes sendt til mus.insp. Ejnar Askgaard,

På denne side har du adgang til nogle af artiklerne i Anderseniana. Nu årgang 2001 - siden vil også de senere såvel som de tidligere årgange blive tilgængelige.