ARBEJDSOPGAVER

1. Hvordan skildrer Andersen den almindelige befolkning i København?

2. Adelgunde læser i dette kapitel en populærroman. Enkefruen fortæller den intrige, der førte til hendes ægteskab. Adelgunde bliver rørt over Elisabeths historie. Hvad er det, som er så tiltrækkende ved disse historier? Undersøg desuden hvad den skotske forfatter Walter Scott (1771-1832) har skrevet og hvilken position, han havde i datidens litteratur. Hvorfor er han ikke så interessant for de kvindelige læsere?

3. Forestil dig, at Elisabeth sætter sig ned og skriver hjem til sine plejeforældre på Halligerne. Skriv brevet.

4. I det følgende kapitel møder Elisabeth ved et tilfælde baron Herman igen, uden at de genkender hinanden. Hun er nærmest faret vild i København og vil hjem til enkefruen.

""Enkefruen er saa god imod mig!" sagde Elisabeth; "det er en skikkelig Kone." "Nei, nei," sagde den Fremmede, "det er hun bestemt ikke, det forstaar De Dem ikke paa, og det er meget godt!""

Hvilket lys kaster denne ordveksling over forståelsen af teksten? Kig fx på den synsvinkelteknik, som er anvendt.

Se bl.a. punktet Bordeller og seksualmoral.


Husk også at se oplysningerne i Baggrund.