ARBEJDSOPGAVER

1. Karakteriser sprog og stil i brevet.
2. Med hvilke argumenter forsøger Andersen at få kongen til at støtte drømmen om en karriere som sanger og skuespiller? Vurder argumenternes kvalitet.
3. Hvilke oplysninger giver han direkte og indirekte kongen om sig selv?
4. Hvilket billede tegner Andersen alt i alt af sig selv og sin situation?
5. Vi benytter os alle mere eller mindre af selviscenesættelse, på samme måde som Andersen i brevet tegner et ganske bestemt billede af sig selv for at opnå det, han gerne vil.

Skriv to forskellige portrætter af dig selv beregnet på to forskellige modtagere og gør rede for, hvilke valg m.h.t modtager, selviscenesættelse, argumentationsform, stil og sprog du har foretaget og hvorfor.