DIGAF ANDERSEN Poesiens Californien. Af: I Sverrig

Uddrag fra en af H.C. Andersens rejseskildringer.


Bibliografisk:
Teksten er en scannet og korrekturlæst gengivelse af:
Andersen, H.C.: "Poesiens Californien". I Sverrig. Udg. Mogens Brøndsted, Kbh.: Borgen. Danske Klassikere. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, s. 132-137.

download Poesiens Californien (PDF/ 45 KB)
Tilbage