DIGAF ANDERSEN Jylland

H.C. Andersens landskendte digt om Jylland mellem Tvende Have.


Bibliografisk:
Teksten er en scannet og korrekturlæst gengivelse af:
Andersen, H.C.: "Jylland". Den danske lyrik. 1800-1870. Andet halvbind. Udg. F.J. Billeskov Jansen, Kbh.: Hans Reitzels Forlag 1961, s. 18.

download Jylland (PDF/19 KB)
Tilbage