DIGAF ANDERSEN Boghveden

H.C. Andersens eventyr fra 1842.


Bibliografisk:
Andersen, H.C.: "Boghveden" (1842). Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og Historier I. 1830-1850. Red. Klaus P. Mortensen, Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, s. 262-263.
Elektronisk og korrekturlæst fil venligst udlånt af DSL/Gyldendal.


Teksten vil blive tilgængelig hurtigst muligt efterår 2004


Tilbage