Skyggen bygger på et par oplevelser Andersen havde i Italien i 1846, og som står optegnet i hans dagbøger.
11.4. er han i Rom og skriver:

"Gik til Getto og kom ind i en Kirke hvor der paa en Grav stod Umbra og en deilig Qvinde hugget i Marmor, ligefor en talende Mands Buste med Indskrift Nihil; hvem vare de to? en Skygge og Intet."

I Napoli rammer Andersen ind i en hedebølge.
17.6. skriver han:

"Det er ikke mueligt at sove lidt, for Larm; især plager Gjenboen, denne gjentagende Fingerøvelse, denne evige Spillen Scala, det er som man aandelig blev killet paa eet Sted fra Morgen til Aften".

Det optager ham en del, hvad der foregår i huset overfor:

"Ligefor mig boer en Familie, Konen er pukkelrygget og Pukkelmavet, hun sidder tynd klædt med en bred nøgen Skilling i Haaret, hendes Lommetørklæde ligger sammenlagt paa Stolen foran, der staaer Manden alvorlig forneden som et Mandfolk, foroven, ogsaa som et Mandfolk, men uden Klæder; han er meget alvorlig, paa den tredje Balkon sidder Pigen og syer; Manden gaaer Motion fra Konen til den næste Balkon, og tilbage igjen, men hver Gang han kommer til Pigen, siger han Kis og stikker hende med Fingeren, staaer saa igjen og taler alvorlig med sin gamle pukkelmavede Kone; han tænker ikke han har en Iagttager lige over for sig." (19.6.1846).


Find direkte henvisning til H.C. Andersens dagbøger on-line i Links.